BETTER SIMULATION – HIGHER QUALITY

DESIGNING A MORE SUSTAINABLE FUTURE

1 3
1 3

CaeTek tarjoaa simulointiohjelmistot yritysten suunnittelu-, tuotekehitys- ja valmistusmenetelmien tarpeisiin, alkaen konseptointivaihtoehtojen vertailusta valitun toteutuksen laadun varmistukseen ja tuotteen valmistamiseen. Edustamamme Altairin ohjelmistotarjonta kattaa rakenne- ja virtaustekniikan, sähkömagnetiikan, monikappaledynamiikan, optimoinnin ja valmistusmenetelmien simulointimahdollisuudet. Ohjelmistoinvestointeja tehdessään yritykset luottavat, että CaeTek tarjoaa todellista lisäarvoa!

Lujuuslaskenta

CaeTek tarjoaa johtavat FEM-menetelmiin (Finite Element Method) perustuvat analysointi- ja optimointiohjelmistot suunnitteluun, konseptointiin ja laadun varmistukseen, tuotekehityksen kaikkiin vaiheisiin.

Virtaus- ja lämpölaskenta

Whether you’re an analyst performing advanced computational fluid dynamics (CFD) modeling or a design engineer who quickly needs to understand fluid or thermal effects on a design proposal, CaeTek offers a complete line of tools to support your project.

Multifysiikka

CaeTek tarjoaa erinomaiset vaihtoehdot multifysiikkasimulointeihin, kuten FSI (Fluid-Structure Interaction), joustavat rakenteet, aeroakustiikka ja lämpömekaniikka.

Our Clients

Altair - Only Forward

Uutiset